RYZYKO ZAWODOWE
BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA PRACY
start definicje metody stanowiska przepisy
AptekarzBrukarzCieślaDekarzElektrykFryzjerHydraulikInformatykKelnerKierowcaKierownikKonserwatorKosmetyczkaKrojczyKsięgowaKucharzLekarzMagazynier MechanikMechanik samochodowyMurarzNauczycielOgrodnikOperator dźwigu towarowo-osobowegoOperator suwnicyOperator wózka jezdniowego (widłowego)Operator żurawiaPielęgniarkaPracownik biurowyPracownik budowlanyPrzedstawiciel handlowyRzeźnikSpawaczSprzątaczkaSprzedawcaStolarzTokarz
Stanowiska
Przystępując do dokumentowania oceny ryzyka zawodowego, pamiętaj:

Karta oceny ryzyka zawodowego powinna zawierać:
 • opis stanowiska pracy, gdzie zostaną wyszczególnione:
  • stosowane materiały, narzędzia i maszyny;
  • zadania wykonywane na stanowisku pracy;
  • występujące w środowisku pracy czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe;
  • osoby pracujące na danym stanowisku;
 • wyniki oceny ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia w środowisku pracy;
 • niezbędne środki ochronne;
 • data oraz podpis osoby dokonującej oceny ryzyka zawodowego.


Ranking 5 stanowisk pracy, dla których najczęściej poszukiwana jest ocena ryzyka:

najczęściej zadawane
pytania
start definicje metody stanowiska przepisy
polityka prywatności i cookies ©2015 Safety Soft Tech sp. z o. o.