RYZYKO ZAWODOWE
BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA PRACY
start definicje metody stanowiska przepisy
aptekarzbrukarzcieśladekarzelektrykfryzjerhydraulikinformatykkelnerkierowcakierownikkonserwatorkosmetyczkakrojczyksięgowakucharzlekarzmagazynier mechanikmechanik samochodowymurarznauczycielogrodnikoperator dźwigu towarowo-osobowegooperator suwnicyoperator wózka jezdniowego (widłowego)operator żurawiapielęgniarkapracownik biurowypracownik budowlanyprzedstawiciel handlowyrzeźnikspawaczsprzątaczkasprzedawcastolarztokarz
Stanowiska
Przystępując do dokumentowania oceny ryzyka zawodowego, pamiętaj:

Karta oceny ryzyka zawodowego powinna zawierać:
 • opis stanowiska pracy, gdzie zostaną wyszczególnione:
  • stosowane materiały, narzędzia i maszyny;
  • zadania wykonywane na stanowisku pracy;
  • występujące w środowisku pracy czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe;
  • osoby pracujące na danym stanowisku;
 • wyniki oceny ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia w środowisku pracy;
 • niezbędne środki ochronne;
 • data oraz podpis osoby dokonującej oceny ryzyka zawodowego.


Ranking 5 stanowisk pracy, dla których ocena ryzyka jest najczęściej poszukiwana:

najczęściej zadawane
pytania
start definicje metody stanowiska przepisy
polityka prywatności i cookies ©2018 Safety Soft Tech sp. z o. o.