RYZYKO ZAWODOWE
BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA PRACY
start definicje metody stanowiska przepisy
aptekarzbrukarzcieśladekarzelektrykfryzjerhydraulikinformatykkelnerkierowcakierownikkonserwatorkosmetyczkakrojczyksięgowakucharzlekarzmagazynier mechanikmechanik samochodowymurarznauczycielogrodnikoperator dźwigu towarowo-osobowegooperator suwnicyoperator wózka jezdniowego (widłowego)operator żurawiapielęgniarkapracownik biurowypracownik budowlanyprzedstawiciel handlowyrzeźnikspawaczsprzątaczkasprzedawcastolarztokarz
mechanik samochodowy
INFORMACJE OGÓLNE

Praca mechanika samochodowego wiąże się z:
 • troską o prawidłowość i odpowiedni poziom techniczny eksploatowanych samochodów używanych w transporcie drogowym;
 • wykonywaniem prac demontażowych, montażowych regulacyjnych w pojazdach oraz w poszczególnych zespołach układach.
WYMAGANIA DLA PRACOWNIKA
 • UPRAWNIENIA
Zależnie od wymagań pracodawcy.
 • BADANIA
  • wstępne badania lekarskie,
  • okresowe badania lekarskie.
 • KWALIFIKACJE
  • ukończenie co najmniej szkoły zawodowej o kierunku „budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych".
 • SZKOLENIA
  • instruktaż ogólny bhp,
  • instruktaż stanowiskowy,
  • okresowe szkolenie bhp, nie rzadziej niż co 3 lata,
  • inne, uznane przez pracodawcę za niezbędne.
ŚRODOWISKO PRACY

Mechanik samochodowy wykonuje swoją pracę w halach warsztatowych, garażach, warsztatach usługowo-naprawczych oraz na wolnym powietrzu.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

CZYNNIKI FIZYCZNE
 • upadek na tym samym poziomie,
 • upadek na niższy poziom,
 • potrącenie przez ruchome obiekty,
 • uderzenie przez spadające przedmioty,
 • przygniecenie,
 • ostre elementy,
 • poślizgnięcie się,
 • potknięcie się,
 • gorące powierzchnie,
 • pyły,
 • hałas,
 • drgania mechaniczne,
 • energia elektryczna,
 • pożar,
 • wybuch.
CZYNNIKI CHEMICZNE
 • substancje i preparaty żrące,
 • substancje i preparaty toksyczne,
 • substancje i preparaty drażniące.
CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE
 • obciążenie statyczne,
 • obciążenie dynamiczne,
 • stres.
ŚRODKI OCHRONNE
 • techniczne:
  • wentylacja miejscowa na stanowiskach, gdzie prowadzone są prace przy pracującym silniku.
 • organizacyjne.


Podpis: (wymagane)
Treść komentarza:
Antyspam: policz ile
wynosi jeden plus dwa:
(wymagane)
najczęściej zadawane
pytania
start definicje metody stanowiska przepisy
polityka prywatności i cookies ©2015 Safety Soft Tech sp. z o. o.